UKK er en faglig organisation for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere. Vi arbejder for et billedkunstfelt med større diversitet, nye praksisformer og missionsorienteret udvikling.

UKK har som resultat af et udviklingsprojekt, udpeget fire missioner, der udstikker perspektiver for hvor vi gerne ser billedkunstfeltet bevæge sig hen de kommende år.

Fællesskab og samarbejde: et missionsorienteret billedkunstfelt

Hvis vi ønsker et mere robust og bedre koordineret billedkunstfelt, i stand til at undergå fortløbende strukturel forandring, er der behov for dialoger på tværs af hele feltet. Denne mission vil starte nye samtaler om den strukturelle dimension af billedkunstfeltet i Danmark, på tværs af vores medlemmer, interesseorganisationer, kunstinstitutioner, private og offentlige fonde samt den bredere offentlighed.

Til 2025 vil denne mission arbejde for at:

 • Skabe mere mangfoldige relationer og fællesskabsformer med vores medlemmer og andre aktører på billedkunstfeltet
 • Introducere ambitiøse missionsorienterede samtaler om hvilket billedkunstfelt vi gerne vil skabe sammen
 • Inspirere og tage initiativ til en ny klasse af projekter og samarbejder, bedømt på deres evne til at skabe et mere diverst, missions-orienteret og specialiseret billedkunstfelt

For et indblik i denne mission, se vores arbejdsdokument her.

Grøn omstilling: nye roller for billedkunstfeltet i klimatilpasning

De enorme udfordringer forbundet med klimaforandringer er en mulighed for billedkunstfeltet til at genforhandle og skabe nye relationer med samfund og miljøer.

Billedkunstfeltet er dybt forankret i materielle afhængigheder, vaner og økonomier der bidrager negativt til klimaforandringer. Dette inkluderer omfattende rejseaktivitet, transport og opbevaring af kunstværker, materialeforbrug uden blik for genanvendelse og kunstværker som genstande for finansiel spekulation. Vi oplever i øjeblikket ingen koordineret indsats der vil skabe overblik over billedkunstfeltets negative bidrag til klimaforandringer, og derfor står vi med et fravær af perspektiver for hvordan billedkunstfeltet kan bidrage til løsninger. Formålet med denne mission, er at spørge os selv, hvad vi skal gøre i dag, hvis vi i 2025, vil have forståelse for billedkunstfeltets bidrag til klimaforandringer samt hvordan det kan bidrage til at løse de store udfordringer.

Til 2025 vil denne mission arbejde for at:

 • Udstyre billedkunstfeltet med værktøjer og frameworks der vil muliggøre at aktører (billedkunstnere, institutioner, gallerier, samlere, etc.), forstår hvordan de bidrager til klimaforandringer

 • Udvikle ideer og perspektiver for hvordan billedkunstfeltet kan bidrage med æstetisk ekspertise og viden til initiativer der er engageret i at løse klimaforandringer

 • Opbygge økosystemer der vil sikre fortløbende engagement i klimaforandringer der i stigende grad udfordrer vores levemåder

For et indblik i denne mission, se vores arbejdsdokument her.

Billedkunstfeltets økonomi som et designproblem

Den økonomiske dimension af billedkunstfeltet er central i forhold til at bestemme hvor, hvorfor, af og til hvem, billedkunst laves. Formålet med denne mission er at udvikle et nyt vidensgrundlag, der kan give os en bedre forståelse for betydningen af billedkunstfeltets økonomi og dets indvirken på fagets udvikling, og på baggrund heraf, at give perspektiver for hvordan vi kan udvikle og designe nye økonomiske modeller og strukturer.

Til 2025 vil denne mission arbejde for at:

 • Udstyre billedkunstfeltet med viden, principper og data for at forstå og skabe transparens om den økonomiske dimension
 • Udvikle frameworks, ideer og undervisningsmateriale, for at tilgå den økonomiske dimension af billedkunstfeltet som et designproblem
 • Bevæge billedkunstfeltet i en retning hvor den økonomiske dimension i stigende grad gennemgår forandring og tilpasning

For et indblik i denne mission, se vores arbejdsdokument her.

Et diverst og specialiseret billedkunstfelt

Hverken diversitet eller specialisering er kvaliteter der opstår medmindre vi har en klar forståelse for hvordan de muliggøres eller begrænses, og derudfra, planlægger og designer for dem. Ved diversitet, tænker vi på det i alle dets former: klasse, køn, kroppe, etnicitet, former for kunstnerisk praksis, institutionelle modeller, økonomiske muligheder, partnerskabsformer, m.m.

Specialisering er koblet med diversitet i den forstand at hvis vi bliver i stand til at skabe plads for diversitet i alle dets former, vil vi se mere specialiserede afgrene af billedkunstfeltet vokse frem. Eksempler her kunne være det spirende samarbejde billedkunstfeltet i Danmark har med sundhedssektoren (e.g. udsmykninger, projekter med mentalt udsatte), det offentlige rum og byudvikling, kunst, videnskab og teknologisk udvikling, sociale indsatser, m.m. Disse eksempler peger på situationer hvor billedkunstnere træder ind i sammenhænge, hvor de skal lære mange nye færdigheder, og vi mener, at vi i højere grad kan blive bedre til at dele erfaringer og støtte denne type af projekter.

Ambitionen med denne mission er at skabe et nyt vidensgrundlag, der har som formål at kvalificere samtalen om diversitet og specialisering, for at inspirere og give input til hvordan vi som billedkunstfelt kan blive bedre til at skabe plads (institutionelt, økonomisk, relationelt, m.m.) for begge.

Til 2025 vil denne mission arbejde for at:

 • Udvikle et nyt vidensgrundlag i form af frameworks for diversitet og specialisering
 • Inspirere til ideer og perspektiver for hvordan vi kan skabe plads for øget diversitet og specialisering, på niveau af kunstneriske praksisser, institutioner, økonomiske modeller, m.m.
 • Samlet set pege på muligheder for nye økosystemer omkring nye typer af mere diverse og specialiserede kunstneriske praksisser

For et indblik i denne mission, se vores arbejdsdokument her.