Studentersymposium

Arbejde, samarbejde, organisation

 

I 2019 afholdte UKK et studentersymposium på Statens Museum for Kunst

Mandag d. 25. marts, 2019, præsenterede UKK et studentersymposium på Statens Museum for Kunst som led i ny studenterstrategi. Begivenheden blev arrangeret i samarbejde med studenterorganisationen Center for Signifikante Oplevelser. Symposiet havde til formål at søge alternative og transformative måder at tænke, arbejde/praktisere, samarbejde og organisere på mellem kunstnere, kuratorer og kunstformidlere under uddannelse.

UKK vil mobilisere de studerende

Studietiden har været udsat for et ydre pres længe, hvor mangeårige reformer og tilhørende besparelser, strukturelle og politiske dynamikker har ændret betingelserne for arbejdet med kunst og kultur markant.

For at kunne arbejde med disse udfordringer, har UKK siden 2017 udvidet organisationen til også at repræsentere studerende inden kunst-, kurator- og kunstformidlerfagene. Som et led i denne udvikling, vil vi skabe ny forståelse mellem den faglighed der findes på uddannelserne og den virkelighed man møder efter endt uddannelse. Det vil vi gøre ved at sætte en mere tydelig og bæredygtig kurs for udviklingen af mulighederne for kunstfeltets unge. Vi mener desuden, at muligheden for et etablere et vidensdelings- og praksisrum for det kunstneriske vækstlag er en væsentlig faktor for udviklingen af det kunstfelt bredere set.

Med dette studentersymposium, som blev afholdt på Statens Museum for Kunst, kom UKK med et bud på hvordan kunstfaglighed både kan manifesteres og organiseres for studerende uden for de etablerede uddannelsesinstitutioner, men også i samarbejde med dem. Blandt de tre faggrupper som UKK repræsenterer, gives der ofte udtryk for et overset fagligt potentiale når man leder efter synergi og udveksling mellem studerende på de forskellige kunstfaglige studier. Derfor ønskede UKK, sammen med studenterorganisationen CSO, at invitere studerende til at møde som ‘fagaktører’ for en dag, uafhængigt af akademiet og universitetet — uden for curriculum.

Symposiets program lagde vægt på at samle udøvere, hvor arbejde, samarbejde og organisation er centralt for deres praksis. Dagen bestod af forelæsninger, praksisdelinger, debatter, workshops og performances med: Forfatter, forsker og essayist Alexander Carnera; Ph.d., lektor Nanna Kann-Rasmussen, (Institut for Informationsstudier (INF), KU); kunstnerisk platform Primer; udstillingssted og kunstnergruppe Piscine; Goodiepal & Pals; Unges Laboratorier for Kunst; jamkollektivet Lynskak; kunststuderende Filip Vest (workshop om udstillingsstrategier); skriftkollektivet Blod Måne Søndag; performere Amalie Bergstein og Paolo Gile (Den Danske Scenekunstskole); studerende på Kunsthistorie Anna Weile Kjær. Symposiet blev modereret af Thore Davies.

Tak til Statens Museum for Kunst for støtte til symposiet.

Udpluk fra programmet

Dagen blev skudt i gang med en samtalesalon blandt de fremmødte deltagere, samt oplæg fra Anna Weile Kjær, David Hilmer Rex og Alexander Carnera.

Anna Weile Kjær præsenterede artiklen “Tid til fordybelse – om at lære at stå sammen og sige fra mellem studie og studiejob” (2018, UKK Journal). Anna arbejder som kurator og underviser i kunsthistorie på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun har en BA fra Kunstakademiets Arkitektskole, en BA fra Kunsthistorie og færdiggør nu sin kandidat på Københavns Universitet.

David Hilmer Rex, Ph.d.-studerende, Institut for Kunst, Skrift og Forskning, Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Davids praksisbaserede Ph.d. fokuserer på den organisatoriske udvikling af Primer, der er et samarbejde mellem Diakron og det globale vandteknologi firma Aquaporin. David præsenterede artiklen “Organisational Asymmetry and An ecology of Organisation” (2016, UKK Journal), hvor han udforsker spørgsmålet om organiserings betydning for billedkunstnerisk praksis. David Hilmer Rex er billedkunstner, medgrundlægger af Diakron og Primer samt bestyrelsesmedlem i UKK.

Alexander Carnera, forfatter, forsker og essayist. Alexander er fast skribent for nordiske Le Monde Diplomatique og NY TID (Oslo/Berlin), hvor han skriver om litteratur, kunst og filosofi. Til symposiet præsenterede han sin nye artikel “Notater om et musisk liv” (endnu ikke udgivet) samt uddrag fra sin aktuelle bog Forvirringens eufori – til den sidste ungdom (2019, Forlaget Fjordager), som startede som performance af et langdigt: En ildevarslende tavshed råder. Elegi. (bogens tekst nr. 2), denne tekst er een lang meditation over en ungdom uden drømme, uden fremtid; et digt og en meditation over en undertrykt længsel, en forvirret galskab og et liv i en venteposition. Alexander tager desuden afsæt i Deleuzes filosofi, som giver redskaber til modstand mod samtidens netværkskapitalisme og kommunikation.

Oplæggene blev efterfulgt af en koncert med Lynskak, samt en performance af Amalie Bergstein og Paolo Gile.

Dernæst præsenterede Nanna Kann-Rasmussen, Ph.d., sin forskning om det kollaborative imperativ for kulturledere og kulturinstitutioner og lavede et oplæg om kapitalismens forskellige historiske faser og dens indflydelse på kulturfeltet. Kann-Rasmussen præsenterede sin forskning om det kollaborative imperativ for kulturledere og kulturinstitutioner. Hvordan legitimerer kulturledere sig gennem forskellige samarbejder og forbindelser i omverdenen?

Oplægget blev efterfulgt af en Q/A session samt refleksioner blandt publikum: Hvordan legitimerer kunst- og kulturorganisationer sig? Er det et vilkår at man må fokusere på facilitering, brobygning og netværk? Hvilke konflikter findes i forbindelse med behovet for legitimitet? Oplever unge kunstnere og formidlere det samme imperativ – og er det overhovedet et problem?

Andel halvdel af symposiet bød på praksisdeling, hvor unge kunstnere, kuratorer og formidlere delte erfaringer fra deres arbejde, om måden de samarbejder på og hvordan de er organiseret. Der var præsentationer fra Goodiepal, Primer & Piscine. I programmet havde vi lagt vægt på at samle udøvere, hvor arbejde, samarbejde og organisation er centralt for deres praksis. Præsentationerne blev efterfulgt af en koncert med Goodiepal & Pals Goodiepal says: Blectum from Blechdom.

Goodiepal and Pals – Danmarks eneste politiske orkester, 2017
Kunstaktivisme – aktiv kunst. Af Nynne Roberta Pedersen (GP&PLS, 2018): https://passiveaggressive.dk/tag/kunstaktivisme/ Goodiepal says: Blectum from Blechdom

Primer – kunstnerisk platform. Primer samarbejder med firmaet Aquaporin, der arbejder med vandrensningsteknologier med udgangspunkt i syntetisk biologi om at udvikle nye processer på tværs af billedkunstneriske, videnskabelige og teknologiske praksisser. Præsenteret ved David Hilmer Rex.
http://primer.dk

Piscine – nomadisk udstillingssted og kunstnergruppe. Piscine vil fortælle om sine erfaringer med at arbejde som hybrid konstruktion, der pendulerer mellem en kunstudøvende og kuratorisk praksis, samt mellem at være en kunstnergruppe og et udstillingssted, som blandt andet arbejder med at opløse disse grænsedragninger. Præsenteret ved Jens Settergren, Anna Ørberg og Mark Tholander.
https://piscine.dk/

Mod afslutningen gav Filip Vest et oplæg om strategier til at arbejde med/mod museumssamlinger. Dette mundede ud i en workshop hvor deltagerne skulle reflektere over hvordan man navigerer imellem de mange roller man skal forholde sig til som kunstner, formidler, kurator, etc. Deltagerne tog udgangspunkt i værker fra SMKs samling og lavede små tværfaglige gruppeudstillinger. Symposiet blev afsluttet med en performance af Blod Måne Søndag. BMS er et skriftkollektiv, der startede som en tekstlæsningsgruppe, og som nu er en udgivelsesportal. De arbejder med flere udgivelsesformer og arbejder eksperimenterende med deres skriveprocesser som både tager afsæt i kollektivitet og ritualer.